Salgs- og leveringsbetingelser

OPHAVSRET
Bielefeldt’s kølerservice Horsens Aps
Finlandsvej 1
DK 8700 Horsens
Telefon: +45 75625566
Telefax: +45 75625567
www.bielefeldts-ks.dk

LEVERING
AB fabrik

BETALING
30 dage netto, derefter 2% pr. påbegyndt måned. Det leverede forbliver sælgers ejendom indtil betaling er fuldt ud er lagt.

GYLDIG
Dette katalog er gældende fra 1. Januar 2013 og erstatter alle tidligere udsendte kataloger.

FORBEHOLD
Bielefeldt’s kølerservice forbeholder sig ret til ændringer i programmet uden forudgående varsel. Der ydes 1 år reklamation på vore produkter fra faktura datoen.

REKLAMATION
Reklamationen dækker som følger:
Reparation eller ombytning af defekte dele.
Reklamation dækker IKKE eventuelle følgeomkostninger i forbindelse med demontering/montering. Ligeledes dækker reklamation ikke, hvis det kan påvises at produktet har været anvendt ukorrekt eller været udsat for unormale driftsbetingelser.

Ved returnering af et produkt skal medfølge nøjagtig beskrivelse af årsag samt hvornår varen er købt.

Transportskader skal anmeldes straks ved varens modtagelse.

MANGLER
Såfremt der er mangler ved det leverede, kan køber inden 8 dage efter levering, skrifteligt kræve udbedring eller omlevering efter sælgers valg.
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt  arbejdsfortjæneste eller andet tab, forårsaget af fejl og mangler ved det solgte.

RETURVARER
Såfremt en kunde ønsker at returnere kurante varer skal dette aftales på forhånd, ligesom varerne skal returneres i original emballage. Fragtomkostninger i forbindelse med en sådan returnering er for egen regning